English

احرار زنجان

1-8-9-8

کشاورزی

باغ زیتون در رسوتای درام واقع در شهرستان طارم و کاشت نهالهای زیتون و انار و انجیل در زمینی به مقدار 50 هکتار
بازدید : 1322
کشاورزی
سایر محصولات شرکت احرار استان زنجان
^
شرکت احرار استان زنجان
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)